Thông báo

ĐH QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Tp.HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2009

THÔNG BÁO SỐ 2

V/v lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động đào tạo của Nhà trường

Triển khai Hướng dẫn số 810/ĐHQG-HCM ngày 22/5/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia TpHCM về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động đào tạo, Nhà trường đề nghị tất cả các sinh viên phải tham gia đánh giá tại website http://www.hcmus.edu.vn/ theo như hướng dẫn sau:

  • Đăng nhập vào tài khoản sinh viên
  • Chọn vào các phiếu khảo sát:

+ Đối với sinh viên năm cuối: Phiếu đánh giá các môn học + Phiếu đánh giá khóa học.

+ Đối với các sinh viên còn lại: Phiếu đánh giá các môn học.

Các sinh viên khi tham gia đánh giá tùy theo số lượng phiếu đánh giá sẽ được đề xuất cộng tối đa 10 điểm vào Điểm rèn luyện năm học 2008 -2009 tại mục 2 (Ý thức chấp hành nội quy, quy chế trong Nhà trường). Nếu không tham gia sẽ bị trừ 10 điểm tại mục này.

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và chất lượng đào tạo của Nhà trường đề nghị các sinh viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến.

Thời gian thực hiện: đến hết ngày 15/03/2009

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

TRẦN CAO VINH

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: