SV khóa 07 chú ý!

Các bạn lên check lại các vấn đề sau:

– Về email sinh viên mssv@student.hcmus.edu.vn : các bạn lưu ý là trường sẽ liên lạc với sv qua hộp mail này và dùng liên lạc trong giai đoạn chuyên ngành lun, nên bạn nào chưa kích hoạt hoặc quên pass, mất pass thì lên phòng CTCT để lấy pass.

– Về tài khoản sv: là cái dùng đăng nhập ngoài trang chủ trường thì các bạn vào đó hiệu chỉnh lại các thông tin cá nhân (lưu ý là đánh dấu tiếng Việt) và tham gia đánh giá các môn học trong đó nữa.

Các bạn hoàn thành càng sớm càng tốt nhé. Mọi trường hợp không sửa chữa trên thì trường sẽ ko giải quyết cho các bạn về các quyền lợi như: học bổng,…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: