Thông báo liên quan đểm rèn luyện!!

Để giúp đỡ cho phòng CTCT SV trong việc đánh giá ĐRL của SV khoa mình sắp tới, các anh chị và các bạn nào có những giấy chứng nhận sau đây thì nộp gấp:

-Tiếp sức mùa thi
-Mùa hè xanh
-Xuân tình nguyện
-Thanh niên khoẻ
-Hiến máu nhân đạo

Lưu ý: các giấy chứng nhận phải là trong năm 2008

Các anh chị và các bạn có thể nộp như sau:
-Khoá 06: Nộp cho anh Trần Thượng Khanh(0917.881.636)
-Khoá 07 và các khoá trước: Nộp cho Nga(0168.213.6551) hoặc Kim Trang(0937.855.933
Thời hạn nộp lại: kể từ ngày thông báo đến hết 15h ngày 15/5.

Việc này ảnh hưởng đến điểm rèn luyện của các anh chị và các bạn. Mong các anh chị và các bạn mau chóng nộp lại, để chúng tôi nộp cho phòng CTCT SV. Và ngay sau đó, các bạn và các anh chị sẽ được trả lại những giấy tời đã nộp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: