Thông báo học bù BT Giải tích hàm (thầy Đạt)

Các bạn học buổi cuối cùng vào thứ 6 tuần này (5/6/2009)

– Thời gian: từ 8h30
– Địa điểm: phòng F303 (NVC)

Mong các bạn đi học đông đủ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: