Việc làm thêm

-Đối tượng: sinh viên (ưu tiên cho sinh viên khoa toán)
-Công việc: nhân viên bán hàng
-Lương: 1.000.000 đến 1.500.000
-Thời gian: bán thời gian hoặc toàn thời gian( từ 9h đến 15h)
Liên lạc: 01694661002 (gặp Long)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: