Thông báo

https://i0.wp.com/www.revolutionhealth.com/fabric/images/image/654.png

  • Thời gian nghỉ hè : từ ngày 01/07/09 đến hết ngày 06/09/09.
  • Năm học mới bắt đầu từ : ngày 07/09/09.

Đăng ký học phần:

  1. Sinh viên đăng ký học phần qua mạng từ ngày 17/08/09 đến 21/08/09.
  2. Sinh viên xem thời khóa biểu các môn chuyên ngành của học kỳ 1 năm học 2009-2010 theo thông báo của Khoa.

[toantin07]

One Response

  1. 2 tháng hè không tấy mặt tụi bạn, buồn đây 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: