Đăng ký học phần bổ sung

1/ Khoa Toán – Tin học, Phòng Đào tạo sẽ cho điều chỉnh đăng ký học phần trên mạng vào các ngày 14, 15/09/2009. Sau thời hạn trên mọi bổ sung đăng ký sẽ không được giải quyết.

2/ SV cần lưu ý :
• các học phần có số lượng SV đăng ký < 10 sẽ bị hủy.
• Xem TKB cần lưu ý theo khóa, theo hướng mình đã chọn.

Tp.HCM, ngày 09 tháng 09 năm 2009
Giáo vụ Khoa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: