Xuân tình nguyện

Bạn nào tham gia xuân tình nguyện thành phố thì sáng mai có mặt lúc 6hThảo Cầm Viên. Theo lời chi hội trưởng thì ai tham gia sẽ được tặng 1 cái áo thun ^^!. Khoảng 7h30 là xong lễ ra quân

[toantin07]

One Response

  1. wi, cho hỏi, không đăng ký đầu chiến dịch mà có tham gia thì có dc đi hem!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: