Đại số tuyến tính

Tập hợp các bài giảng ĐSTT

Trị riêng, vector riêng của ma trận

Đa thức tối tiểu

https://i1.wp.com/i133.photobucket.com/albums/q73/kevinjame04/gif/gif_sao_news/bullet.gifDạng toàn phương

Toantin07

Advertisements

2 Responses

  1. bai toan ve cheo hoa tam giac va phuong phap giai quyet?

  2. Phần này đã có trong bài giảng trên lớp

    [Toantin07]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: