Đồ Họa Máy Tính

Năm học: 2006-2007
Thời gian: 120 phút.

Dành cho lớp CNTN
Được tham khảo tài liệu

Câu 1: (2 điểm)
a. Trình bày giải thuật vẽ đường thẳng có phương trình y = mx + b (với hệ số góc m tuỳ ý)
b. Trình bày giải thuật vẽ tam giác ABC với các đường trung tuyến, đường cao, đường trung trực, đường phân giác.

Câu 2: (2 điểm)
a. Trình bày giải thuật vẽ đường cong Bezier bậc 3.
b. Tính chu vi, diện tích hồ bơi được vẽ bởi các đường cong Bezier bậc 3.

Câu 3: (1 điểm)
Trình bày giải thuật tạo phép biến hình theo hình vẽ sau:
(Chỗ này có hình, mà KTVCT có máy scan. Đại khái như sau, nếu bạn nào có biết sơ về flash thì chắc hiểu: có 1 hình nguồn và 1 hình đích, yêu cầu giải thuật là sinh ra mấy cái hình trung gian)

Câu 4: (1 điểm)
a. Trình bày nguyên lý và giải thuật tạo hình Fractal dựa vào hệ hàm lặp IFS.
b. Chứng minh ảnh tụ có được dựa vào hệ hàm lặp IFS có đặc tính tương tự.

Câu 5: (2 điểm)
Trình bày giải thuật thực hiện phép toán hội, giao, trừ 2 đa giác lồi.

Câu 6: (2 điểm)
Trình bày giải thuật vẽ quả cầu.

Năm học: 2007-2008
Thời gian: 120 phút.

Được tham khảo tài liệu

Click vào hình đề xem

DoHoa_2008

Advertisements

One Response

  1. không có đáp án ai mà làm được thế bạn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: