Thông tin môn học

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

-Chuyên ngành: tin học
– Kiến thức cần có: CSDL
– Nội dung học:
+ Thiết kế mô hình ER
+ Thiết kế hướng đối tượng
– Hình thức thi: làm đồ án ( nhóm 2-3 SV)

Quản trị dự án phần mềm:

I. Môn cần biết trước:
– tốt nhất là học các môn lập trình bắc buộc chung và đại cương

II. Hình thức thi:
– thầy cho 1 danh sách các đề tài và phân cho các nhóm
– các nhóm viết báo cáo và thi vấn đáp

III. NỘI DUNG CHI TIẾT

Nội dung chi tiết của khóa học:
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

 • ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC DỰ ÁN PHẦN MỀM 2 TIẾT
 • TIÊU CHUẨN THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN 1 TIẾT
 • CÁC QUY TRÌNH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM 5 TIẾT
 • TỐ CHẤT CĂN BẢN CỦA MỘT NGƯỜI QUẢN TRỊ DỰ ÁN GIỎI 1 TIẾT

CHƯƠNG 2: CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢN

 • ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN (ESTIMATION) 3 TIẾT
 • QUẢN TRỊ KHÁCH HÀNG (CUSTOMER COMMUNICATION) 3 TIẾT
 • QUẢN TRỊ PHẠM VI (SCOPE MANAGEMENT) 3 TIẾT
 • LẬP KẾ HOẠCH (PLANNING) 3 TIẾT
 • QUẢN LÝ NHÂN LỰC (RESOURCE MANAGEMENT) 3 TIẾT
 • QUẢN TRỊ THAY ĐỔI (CHANGE MANAGEMENT) 3 TIẾT
 • QUẢN TRỊ RỦI RO (RISK MANAGEMENT) 3 TIẾT
 • QUẢN TRỊ TIẾN ĐỘ (TRACKING AND CONTROL) 3 TIẾT
 • QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QUALITY MANAGEMENT) 3 TIẾT

CHƯƠNG 3: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

 • CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRONG DỰ ÁN PHẦN MỀM 3 TIẾT
 • CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRONG DỰ ÁN PHẦN MỀM (2) 3 TIẾT

CHƯƠNG 4: TỔNG KẾT
TỔNG KẾT CUỐI KỲ 3 TIẾT

Phân Tích  Xử  Lý Ảnh:

Chuyên ngành :Phuong pháp toán
Kiến thức cần biết : Đại số hình giải tích 1 , Giải tích 1 2 3 , tin học cơ sở, cấu trúc dữ liệu
Nội dung :

1. Chương 1: Giới thiệu tổng quan v kiến thức cơ bản về ảnh số
* Giới thiệu khái niệm xử lý ảnh, các loại ảnh, các bước cơ bản trong xử lý ảnh.
* Các thành phần trong thị giác, ánh sáng, quan hệ láng giềng, biên, vùng và độ đo.
* Các công cụ toán học dùng trong xử lý ảnh số.
2. Chương 2: Phép biến đổi cường độ và phép lọc
* Các hàm biến đổi cường độ cơ bản.
* Xử lý trong histogram, và các phép lọc cơ bản.
3. Chương 3: Phép lọc trong miền tần số
* Các khái niệm cơ bản về chuỗi Fourier, số phức.
* Phép biến đổi Fourier, Fourier rời rạc một biến và hai biến.
* Làm trơn ảnh và làm nổi bật cạnh bằng các phép lọc băng thông cao và thấp.
4. Chương 4: Phục hồi và tái cấu trúc ảnh
* Khái niệm nhiễu, lọc nhiễu phục hồi ảnh.
* Tái cấu trúc ảnh.
5. Chương 5: Xử lý ảnh màu
* Mô hình màu và phép biến đổi không gian màu.
* Làm trơn và làm nổi bật cạnh trong ảnh màu.
* Phân đoạn cơ bản trong ảnh màu.
* Nhiễu trong ảnh màu và nén ảnh màu.
6. Chương 6: Xử lý bằng phép biến đổi wavelet và đa phân giải
* Khái niệm wavelet cơ bản, đa phân giải.
* Biến đổi wavelet một và hai chiều, rời rạc.
7. Chương 7: Nén ảnh
* Một phép phươn gpháp nén ảnh thông thường: Huffman, Colomb, Arithmetic, LZW, đường chạy, dựa trên ký tự, biến đổi khối, wavelet.
* Cơ bản về Watermarking.
8. Chương 8: Xử lý ảnh bằng phép toán hình thái học
* Thu hẹp, mở rộng và mở, đóng.
* Biến đổi Hit-or-Miss.
* Các thuật toán hình thái học cơ bản: trích biên, tìm lỗ, trích thành phần dính, bao lồi, làm mảnh, làm dày, trích xương, tỉa.
9. Chương 9: Phân đoạn ảnh
* Xác định: điểm, đường và cạnh.
* Phân ngưỡng, phân đoạn vùng.
* Dùng đường mức hình thái học để phân đọan
10. Chương 10: Biểu diễn và mô tả
* Biểu diễn: biên, mã xích.
* Xấp xỉ đa giác.
* Mô tả biên, vùng.

Hình thức thi
: Làm đồ án cuối kỳ báo cáo truoc lớp

——————————————————————————-
Môn học : XỬ LÝ ĐA CHIỀU
chuyên ngành :Phuong pháp toán
Kiến thức cần biết : Đại số hình giải tích 1 , giải tích 1 2 3 , cấu trúc dữ liệu , xác suất thống kê
Nội dung :
– Tìm hiểu các thuật toán , phuong pháp xử lý dữ liệu ở các chiều không gian khác nhau
– ICA , PCA , Mạng Neural , Ma trận vecto không âm , Mạng Bayes …

Hình thức thi : Làm đồ án , cuối kỳ báo cáo .

Quy hoạch tuyến tính :

* môn học trước : ko có
* chuyên ngành : toán kinh tế
* nội dung :

Chương 1 : phân tích hình học quy hoạch tuyến tính
– các dạng bài toán tuyến tính à mở rộng
-Giải bằng hình học bài toán 2 biến
– Đa diện lồi , điểm cực biên
– Nghiệm cơ sở

Chương 2 : Phương pháp đơn hình

– Điều kiện tối ưu
-Mô tả phương pháp thực hiện thuật toán . Bảng
-Hiện tượng xoay vòng
-Tìm nghiệm cơ sở ban đầu
-Hiệu quả của tính toán

Chương 3 : Lí thuyết đối ngẫu :

-Bài toán đối ngẫu
-Lí thuyết đối ngẫu
-Độ lệch bù , ứng dụng

Phân Tích Thuật Toán

Số tín chỉ: 4 (45T Lý thuyết + 30T Thực hành)

TÓM TẮT MÔN HỌC

Nội dung môn học giới thiệu cho sinh viên năm 3 và 4 những vấn đề cơ bản trong việc phân tích độ phức tạp của thuật toán, đặc biệt lý thuyết hàm sinh và bảng nghịch thế. Chương cuối trình bày các phương pháp thực nghiệm để đánh giá độ phức tạp của một số thuật toán.

CÁC MÔN HỌC TRƯỚC

TN053 – Đại số đại cương, TH001 – Tin học cơ sở 1, TH014 – Tin học cơ sở 2, TN105 – Hàm biến phức.

CÁC MÔN HỌC TIÊN QUYẾT

Không có.
NỘI DUNG MÔN HỌC

 1. Chương 1: Tổng quan về độ phức tạp của thuật toán
  • Giới thiệu
  • Ước lượng tiệm cận về độ lớn
  • Một số tính chất cơ bản
  • Vai trò hằng số, sự phụ thuộc và không phụ thuộc vào phân bố dữ liệu
  • Đánh giá thực nghiệm
 2. Chương 2: Hàm sinh và ứng dụng
  • Giới thiệu
  • Chuỗi lũy thừa và hàm sinh
  • Dùng hàm sinh giải các hệ thức truy hồi
  • Hàm sinh của dãy xác suất
 3. Chương 3: Hoán vị và ứng dụng
  • Khái niệm cơ bản
  • Nghịch thế và bảng nghịch thế
  • Đánh giá giá trị trung bình của số nghịch thế
  • Các phần tử cực đại bên phải
 4. Chương 4: Đánh giá một số thuật toán tìm kiếm và sắp xếp
  • Tìm kiếm tuần tự
  • Tìm kiếm nhị phân
  • Chèn trực tiếp
  • Chọn trực tiếp

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] R. Sedgewick, Người dịch Trần Đan Thư, Cẩm Nang Thuật Toán – Tập 1, NXB Khoa Học Kỹ Thuật.
[2] N. Wirth, Thuật toán + Cấu trúc dữ liệu = Chương trình.
[3] J. P. Barthélemy, G. Cohen, A. Lobstein, Algorithm Complexity & Communication Problem, UCL Press, London, 1996.
[4] J. F. ColomBeau, Elementary Introduction to New Generalized Functions, 1991.
[5] H. S. Wilf, Algorithms and Complexity, 1994.
[6] H. S. Wilf, Generating Functionology, 1994.

Soạn đề cương: GS. TS. Nguyễn Hữu Anh, TS. Trần Đan Thư, ThS. Phạm Thế Bảo.
Duyệt đề cương: Bộ môn Ứng dụng tin học

Bảo mật mạng cục bộ không dây

Giảng viên: Hà Văn Thảo

1/Mục tiêu của học phần:

Cung cấp kiến thức cơ bản về bảo mật mạng không dây và các kiểu tấn công vào mạng không dây. Học phần đồng thời phân tích các đặc trưng về bảo mật của mạng cục bộ không dây hiện hành; đưa ra các lỗ hỗng bảo mật của nó; và giới thiệu chuẩn bảo mật mới 802.11i. Thông qua đó, các kĩ thuật bảo mật mạng cục bộ không dây mới được phân tích và cải tiến.

2/Tóm tắt nội dung học phần

Chuẩn IEEE 802.11 cho mạng cục bộ không dây được sử dụng rộng rãi trong truy cập Internet băng thông rộng. Tuy nhiên, chuẩn này đang phải gặp nhiều loại tấn công khác nhau như tấn công DoS, xác thực dùng chung khóa, .. Để nâng cấp mức độ bảo mật của chuẩn này, một chuẩn mới là IEEE 802.11i đã và đang được phát triển. Chuẩn IEEE 802.11i mở rộng các kĩ thuật bảo mật của IEEE 802.11 để đảm bảo an toàn và chống thay đổi thông tin. 802.11i sử dụng thuật toán xác thực 802.1x để bảo đảm xác thực hai chiều và cung cấp quản lí khóa; sử dụng thuật toán mã hóa và chống sửa đổi mới bằng giao thức TKIP và CCMP. Vì vậy, 802.11i có thể giải quyết một số vấn đề bảo mật tồn tại trong chuẩn cũ 802.11 như xác thực dùng khóa chung, sửa đổi thông tin, .. Tuy nhiên, một số nghiên cứu gần đây cũng chỉ rõ 802.11i cũng gặp một số vấn đề về bảo mật trong phương thức xác thực và quản lí khóa. Do vậy, môn học cung cấp một số phương pháp để giải quyết các vấn đề bảo mật của 802.11i.

3/ đề cương

Nội dung chi tiết học phần
1. Chương 1: Các kĩ thuật bảo mật cơ bản

 • 1.1. An toàn thông tin
 • 1.2. Chống sửa đổi
 • 1.3. Xác thực
 • 1.4. Quyền hạn
 • 1.5. Quản lí truy cập
 • 1.6. Mã hóa
 • 1.7. Quản lí khóa

2. Chương 2: Các loại tấn công mạng không dây

 • 2.1. Reconnaissance
 • 2.2. DoS
 • 2.3. Authentication
 • 2.4. WEP Keystream và Plaintext Recovery
 • 2.5. WEP Key Recovery
 • 2.6. EAP Protocol
 • 2.7. Rogue AP

3. Chương 3: IEEE 802.11i

 • 3.1. Giao thức mã hóa
 • 3.2. Quản lí khóa

4. Chương 4: Ưu, khuyết điểm và cải tiến IEEE 802.11i

 • 4.1. Ưu và khuyết điểm của IEEE 802.11i
 • 4.2. Cải tiến IEEE 802.11i

Phương pháp dạy và học
Sinh viên sẽ được học các kỹ năng nghe giảng, đọc sách và tài liệu, tóm tắt vấn đề, ghi chú bài giảng, làm việc nhóm, viết báo cáo…

Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
Thang điểm: 10đ
Hình thức kiểm tra:
1. Bài tập trong kì: 50%
2. Thi lí thuyết cuối kì: 50%

Tài liệu học tập, tham khảo
[1] Cisco Press – Cisco Wireless LAN Security.
[2] Addison Wesley – Real 802.11 Security, Wi-Fi Protected Access and 802.11i.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: